Article

جیمز وب

زمان انتشار اولین تصویر اصلی تلسکوپ "جیمز وب" اعلام شد

Article

کشف دورترین ستاره

جیمز وب از یکی از قدیمی ترین ستاره های جهان عکس گرفت

1401/01/25